Пећ за старење

  • DRK251 Aging Box

    ДРК251 Кутија за старење

    Комора за испитивање термичког индекса ДРК251 је погодна за испитивање отпорности на топлоту, електронске делове и пластифициране производе од електричних изолационих материјала.