Мерач прашине

  • DRK117 Dust Meter

    ДРК117 Мерач прашине

    Тестер степена ударања ДРК116 је у складу са релевантним стандардима и погодан је за испитивање капацитета филтрације суспензије разблажене пулпе, односно одређивање степена ударања.