Тестер перформанси тканине против електромагнетног зрачења